Powrót

Projekt "Work & Life Balance Hub"

Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego projektu: "Work & Life Balance Hub". Oferta jest skierowana do firm zatrudniających 10 – 49 osób na podstawie umowy o pracę z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej.

Wszystkie działania mają na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery, tak aby każda firma zwiększała swoją efektywność i konkurencyjność na rynku poprzez wykorzystanie różnorodności kapitału ludzkiego.

Jako uczestnik bezpłatnego 2-dniowego szkolenia wyjazdowego firma  zdobędzie wiedzę i praktyczne doświadczenie z tematyki równościowej zgodnie ze zmianą w przepisach prawnych z dnia 7 września 2019 r.

Dzięki udziałowi w szkoleniu firma uzyska wiedzę na temat:

  • zdobędą praktyczną wiedze jak przeciwdziałać dyskryminacji, molestowaniu czy mobbingowi w miejscu pracy,
  • otrzymają gotowe wskazówki co robić w przypadku wystąpienia takich zjawisk,
  • zmniejszą rotację osób zatrudnionych oraz zwiększą zaufanie zespołu poprzez wprowadzenie elementów Work and Life Balance (godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym),
  • zbudują wizerunek atrakcyjnego pracodawcy,
  • zwiększą zasięg ogłoszeń o pracę,
  • przyciągną najlepszych pracowników. 

Pełen zakres działań jest dostosowany indywidualnie do potrzeb Twojej firmy!

Liczba miejsc na bezpłatnych szkoleniach jest ograniczona. W szkoleniach może wziąć udział około 20 małych firm z każdego województwa. O przyjęciu do projektu zdecyduje ocena formularza rekrutacyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, 3.03.2020 r.