Powrót

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie'" jest formą wsparcia, mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy - to główne cele programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie", który na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program stanowi rozszerzenie form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" nie jest programem konkurencyjnym w stosunku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania przez urzędy pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ulotki, plakaty oraz informacje na temat wspomnianych spotkań można uzyskać od pośredników finansowych działających na terenie całego kraju. Lista pośredników finansowych dostępna jest pod adresem: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, 25.02.2020 r.