Powrót

PARP - Pożyczka na rozwój

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz sfinansować rozwój swojej firmy, zgłoś się po „Pożyczkę na rozwój”. Możesz wnioskować o pożyczkę w wysokości do 500 tys. zł na inwestycje m.in. w maszyny, narzędzia czy oprogramowanie niezbędne do podniesienia konkurencyjności biznesu.

Pożyczka może być udzielona być na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji projektu:

  • zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych (tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia),
  • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
  • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać do 7 października 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 19.11.2019 r.