MUP Olsztyn - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Od 18.03.2019 r. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu  pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Olsztynie w 2019/2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, 1.04.2019 r.