MUP Olsztyn - Program specjalny pn. „Kierunek Praca”

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Kierunek Praca".

Program jest skierowany do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz w uzasadnionych przypadkach osób długotrwale bezrobotnych z II profilem pomocy, zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy od ostatniej rejestracji (maksymalnie 20 proc. wszystkich uczestników).

Program jest realizowany od 12.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

W ramach programu specjalnego odbędą się warsztaty motywacyjne, szkolenia, staże, w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu na staż lub szkolenie i opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje dotyczące programu specjalnego znajdują się na stronie internetowej urzędu.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, 1.04.2019 r.