GUP Kraków - Plan szkoleń grupowych

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Plan szkoleń jest skierowany do osób poniżej 30. roku życia i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, 25.02.2019 r.