Powrót

W jaki sposób mogę przenieść zasiłek dla bezrobotnych z UK do Polski?

Otrzymałem zasiłek dla poszukujących pracy w Wielkiej Brytanii. Czy mogę go przenieść do Polski? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Ostatnia aktualizacja: 8.10.2019 r.

Jeżeli uzyskał Pan prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej i wraca Pan do Polski w celu poszukiwania pracy, ma Pan prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać w brytyjskiej instytucji odpowiedni dokument PD U2 uprawniający do transferu zasiłku.

Szczegółowe informacje na temat transferu zasiłku dla bezrobotnych znajdują się w Powrotniku w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii oraz w artykule Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej.