Powrót

Poradnie udzielające wsparcia Polakom na emigracji

Kraj

Dane kontaktowe

Zakres wsparcia

Polska

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w całym kraju

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela wsparcia rodzicom i dzieciom powracającym z zagranicy. Wiele z nich ma różnorodne problemy adaptacyjne w nowej sytuacji życiowej. Wynikają one z trudności językowych, odmienności kultury i zwyczajów. Zapraszamy również rodziców, którzy planują powrót do Polski i chcą odpowiednio przygotować swoje dziecko do zmiany szkoły.

Polska

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

 

W związku z ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.
Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej - uprawniona jest obecnie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Aktualne dane o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów dostępnych w danym powiecie każdy starosta udostępnia na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego.

Polska

Wykaz instytucji i punktów udzielających nieodplatnej pomocy prawnej.

Baza instytucji jest dostępna na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Królestwo Niderlandów

Biblioteka Polska
Keizersgracht 174-176
1016 DW Amsterdam

Tel.: 020-6276868. 06-43453784
E-mail: adviesvoorpolen@gmail.com

Fundacja Advies voor Polen

Bibliotego Polska we współpracy ze Stichting Advies voor Polen prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych.

Dyżury odbywają się w każdy czwartek w siedzibie Biblioteki Polskiej w godz. 10.00-13.00, w ostatni czwartek miesiąca dyżury odbywają się w godz. 17.00 – 20.00.

W tych godzinach można kontaktować się telefonicznie pod numerem stacjonarnym: 020-6276868. Można również kontaktować się za pośrednictwem e-mail: adviesvoorpolen@gmail.com lub pod numerem: 06-43453784.

Królestwo Niderlandów

Organizacja FairWork

Z polskojęzycznym konsultantem można kontaktować się pod numerem telefonu: 06 158 23 530

Numer kontaktowy do biura: 020 760 08 09

E-mail: polska@fairwork.nu

Organizacja FairWork oferuje osobom będącym ofiarami wyzysku w pracy lub handlu ludźmi, pomoc i informacje.

Królestwo Niderlandów

Punkty informacyjne

 

Punkty oferują  porady w kwestiach prawno-społecznych. Wykaz punktów znajduje się pod adresem: http://wholandii.pl/praca-w-holandii/prawa-pracownicze/punkty-informacyjne

Irlandia

Poradnia Prawno-Socjalna i Punkt Interwencji Kryzysowej
Centrum „Together-Razem”
17 George’s Quay
Cork

Tel.: 021 4967743 lub 0894137628 
E-mail: info@together-razem.org

W ramach Poradni można uzyskać poradę socjalną z zakresu pomocy społecznej od profesjonalnego pracownika socjalnego.

Porady prawne od irlandzkich prawników przy asyście tłumaczy oferowane są w każdy wtorek w godz. 16.30 - 18.00.

Niemcy

Polska Rada Społeczna

Polnischer Sozialrat e.V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 0049 30 / 6151717
Fax: 0049 30 / 61659288
E-mail: polskarada@polskarada.de

Polska Rada Społeczna funkcjonująca w Berlinie udziela swojego wsparcia wszystkim potrzebującym Polakom przebywającym na emigracji.

W zakres oferowanej pomocy wchodzą:
- porady i pomoc w sprawach socjalnych,
- porady prawne,
- porady psychologiczne,
- porady w sprawach imigranckich.

Dodatkowo osoby, które chcą nauczyć się języka niemieckiego, rozszerzyć swoje umiejętności albo je poprawić mogą również zgłaszać chęć udziału w kursie językowym.

Szkocja

Polskie Centrum Pomocy Rodzinie

172 Leith Walk
Edinburgh EH6 5EA

Tel.: 0 131 281 0429
E-mail: receptiondesk@pfsc.co.uk

Do Polskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Edynburgu mogą zwrócić się osoby, które przebywając w Szkocji, znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, lub potrzebują pomocy w sprawach urzędowych.

Szkocja

Feniks. Counselling, Personal Development and Support Services Ltd.

Biuro w Edinburghu:
151 London Road,
Edinburgh EH6 7AE

Tel.: +44 (0)7510 122 425
E-mail: info@feniks.org.uk

Celem Feniksa jest integracja oraz niesienie wsparcia psychicznego osobom z Europy Środkowo-Wschodniej mieszkających na terenie Edynburga i całej Szkocji. Udzielamy pomocy psychologicznej dorosłym i dzieciom w zmaganiu z przeciwnościami, jakie stawia przed nami emigracja.

Szwajcaria

Pani Alina de Limoges, prawnik

Hess-Strasse 43,

3097 Liebefeld b. Bern

Tel.: 078 842 11 72

Pani Alina de Limoges w każdą środę od godz. 9.00 do 17.00 udziela bezpłatnych porad w dziedzinie prawa pracy, pobytu i spraw rodzinnych.

Wielka Brytania

LONDYN:
EAST EUROPEAN RESOURCE CENTRE (EERC)

  • Adres:  Pokój 18-19, 238 – 246 King Street (budynek POSK-u),
    Londyn W6 0RF
  • Tel: 020 8741 1288
  • e-mail: voice@eerc.org.uk
  • Bezpłatna infolinia: 0800 121 4226
  • Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek w godz.: 9:00 – 16:30
     

BIRMINGHAM:
POLISH MILLENNIUM HOUSE

Na spotkanie z doradcą należy umówić się telefonicznie.

Osoby nieumówioną mogą przychodzić do EERC w poniedziałki i czwartki przed godz. 09:30 – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, lista zamykana jest o godz. 09:30.


 

W ramach Polish Millenium House działają następujące grupy wsparcia oraz poradnie: Grupa Anonimowi Alkoholicy, Grupa Al-Anon, Poradnia Rodzinna, Poradnia Pomocy Społecznej.