Powrót

Czy mieszkając na stałe za granicą i rozliczając się tam z podatku, mogę dostać w Polsce zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych na dom, który kupiłem w kraju?

Czy mieszkając na stałe za granicą i rozliczając się tam z podatku, mogę dostać w Polsce zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych na dom, który kupiłem w kraju?

Prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych po 30 kwietnia 2004 r. na zakup materiałów budowlanych, na które z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, nie jest uzależnione od miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W konsekwencji, o tego rodzaju rekompensatę mogą ubiegać się również osoby, które nie są polskimi rezydentami lub nie podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu.

Zasady dokonywania zwrotu reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.). Jej ujednolicony tekst a także broszurę informacyjną w tej sprawie wraz z przykładowym wnioskiem jaki należy złożyć w urzędzie skarbowym, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=106&wysw=4⊂=sub10