Polskie konsulaty w Wielkiej Brytanii przywracają zapisy na wizyty

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń obowiązujących w Wielkiej Brytanii, oraz odpowiadając na zapotrzebowanie polskich obywateli na usługi konsularne, urzędy konsularne RP w Zjednoczonym...

Skracamy kontrole drogowe

Od 1 lipca policja oraz inne służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego zyskały nowe ułatwienia. Wpływają one również na komfort podróży samych kierowców.

Legalizacja pobytu dzieci w Polsce

W jaki sposób zalegalizować pobyt w Polsce dziecka niebędącego obywatelem Polski?

Legalizacja pobytu cudzoziemców o polskim pochodzeniu

Jak zalegalizować pobyt małżonka/partnera cudzoziemca o polskim pochodzeniu?

Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem

Na podstawie jakich dokumentów Twój małżonek lub partner będący cudzoziemcem może wjechać na terytorium Polski?

Zezwolenie na pobyt stały

Na jakich warunkach małżonek/partner cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt na czas oznaczony?

Zezwolenie na pobyt czasowy

Na jakich warunkach małżonek/partner cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony?

Legalizacja pobytu obywateli EOG lub Szwajcarii

Jak zalegalizować pobyt małżonka/partnera cudzoziemca pochodzącego z kraju EOG lub Szwajcarii?

Zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które należy do Unii Europejskiej

Jakie dokumenty wymagane są do rejestracji pojazdu?

Zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej

W jaki sposób przerejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy?

Prawo jazdy

Czy prawo jazdy wyrobione za granicą jest ważne w Polsce?

Baza linków

  Poniżej zamieszczamy przydatne w szukaniu pracy linki do stron internetowych zawierających ogłoszenia o pracy. Jeżeli mają Państwo propozycje rozszerzenia...

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"?

Przywrócenie połączeń lotniczych - aktualizacja

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 1160 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w...

Lipiec 2020

Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów - projekt zmian

Toczą się prace parlamentarne nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących...

Czy dodatek solidarnościowy należy się także obywatelom polskim zatrudnionym w państwach UE i EOG zwolnionym po 15 marca 2020 r. z uwagi na pandemię?

Ostatnia aktualizacja: 29.06 2020 r. (ZUS) Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Nie może zatem uzyskać prawa do dodatku...

Zgłoszenie w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą

W jaki sposób należy dokonać zgłoszenia w Polsce zgonu osoby zmarłej za granicą?

Ustalenie ojcostwa

Jak ustalić ojcostwo dziecka urodzonego w związku mieszanym?

Dokumenty dziecka

Jak przekraczać granice z dziećmi? Czy wyrobić paszport, czy dowód osobisty?