Back

Odprawa

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Odprawa

Tracąc w Irlandii pracę z przyczyn zakładu pracy i pracodawcy (tzw. redukcji), możemy uzyskać prawo do odprawy.

Redukcja etatów ma miejsce wtedy, kiedy pozycja pracownika jest likwidowana i żadna inna osoba nie jest na jego miejsce zatrudniana.

Osobie, która została w ten sposób zwolniona przysługuje odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia brutto za każdy przepracowany rok do górnej granicy €600 za tydzień.

Dodatkowo pracownikowi wypłacana jest jedna tygodniówka, przy zachowaniu kwoty maksymalnej w wysokości €600.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych