Back

Podatki

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Powrót do Polski po okresie pobytu i pracy za granicą wiąże się z koniecznością uregulowania spraw z zagranicznym urzędem skarbowym. Jeśli opuszczamy kraj dotychczasowego pobytu w trakcie trwania roku podatkowego, powinniśmy pamiętać o rozliczeniu podatkowym.

W Islandii rozliczenia podatkowego można dokonać za pośrednictwem Internetu (posiadając odpowiedni kod) lub bezpośrednio w islandzkim Urzędu Podatkowym (Ríkisskattstjóri).

W zależności od określonej sytuacji rozliczyć można się tydzień przed wyjazdem za pośrednictwem druku 1.13 (dostępne wersje w języku polski, angielskim i hiszpańskim) lub po zakończeniu całego roku dochodowego.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Formalności przed powrotem z Irlandii