Back

Formularz E 104

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Formularz E 104

Formularz E104 jest dokumentem wskazującym okresy ubezpieczenia społecznego w celu ubiegania się o zasiłek chorobowy/macierzyński lub z tytułu śmierci bliskiej osoby/śmierci w innym kraju objętym rozporządzeniami WE.

Poświadczenie to może okazać się przydatne w przypadku starania się na terenie Polski o przyznanie lub kontynuację świadczeń.

Wnioski o wydanie formularza E104 lub U1 należy złożyć do Irlandzkiego Department of Employment Affairs and Social Protection. Najlepiej, aby z takim wnioskiem wystąpiła instytucja właściwa z Polski, takie wnioski są zawsze rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Osoby, które wyjeżdżają do Polski mogą złożyć wniosek o wydanie E104 lub U1 przed wyjazdem. Do wniosku należy dołączyć kopie P45 oraz kopie P60 i dołączyć swój adres w Polsce.

Wniosek można pobrać tutaj (dół strony), a następnie wypełniony dokument przesłać do:

Department of Employment Affairs and Social Protection
Client Eligibility Services

EU Records
McCarter’s Road
Buncrana, F93 CH79
Co. Donegal
Ireland

Telefony: 01 471 5898, 1890 690 690
Dla dzwoniących spoza Republiki Irlandii: + 353 1 471 5898

Wniosek można przesłać również drogą elektroniczną - email: EUGeneralQueries@welfare.ie   

Warto wiedzieć

W związku z modernizacja systemu PAYE, z dniem 1 stycznia 2019 dokumenty P45 and P60 zostały zlikwidowane i zastąpione systemem online. P60 za rok 2018 był ostatnim dokumentem P60 wydawanym przez pracodawców. Od 2019 roku odpowiednik P60 (end of year statement) będzie dostępny poprzez Revenue’s myAccount service.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych