Back

Dochodzenie roszczeń

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

W przypadku naruszenia naszych praw pracowniczych bądź problemów z uzyskaniem wynagrodzenia swoich praw można dochodzić w Irlandii poprzez Komisję ds. stosunków w miejscu pracy (Workplace Relations Commision - WRC).

Skargę obecnie należy składać przy użyciu formularza dostępnego on-line, w terminie do 6 miesięcy od daty zdarzenia (np. od dnia wypłaty wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę wypłacone). Ten limit czasowy może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy, ale tylko pod warunkiem, że istnieje jakiś uzasadniony powód, dla którego skarga nie została złożona w podstawowym terminie.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych