Back

Nostryfikacja

1. Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
Podstawowym założeniem uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą jest uznanie pracownika posiadającego pełne kwalifikacje do wykonywania danego zawodu w jednym państwie członkowskim za wykwalifikowanego do wykonywania tego samego zawodu w innym kraju UE.

2. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych
Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź w drodze nostryfikacji.

3. Dzieci w szkole
Rodzaj formalności związanych z zapisywaniem dzieci do polskiej szkoły zależy od tego, czy posiadają one obywatelstwo polskie, czy są cudzoziemcami. W obu wypadkach należy pamiętać o zabraniu za sobą dokumentów, dotyczących edukacji dzieci za granicą.