Back

Świadczenia rodzinne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Świadczenia rodzinne

Polacy mają prawo ubiegać się o irlandzkie świadczenia rodzinne pod warunkiem wykonywania tam pracy bądź samozatrudnienia (self-employed) oraz odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne PRSI.

Zgodnie z prawem wspólnotowym do zasiłków rodzinnych są zaliczane następujące rodzaje świadczeń:

  • Child Benefit – zasiłek na dziecko,
  • Family Income Supplement – zasiłek dla rodzin o niskich dochodach,
  • One Parent Family Payment – dodatek dla rodzin niepełnych,
  • Guardian’s Payment Non-Contributory – zasiłek dla opiekuna prawnego sieroty (bezskładkowy),
  • Domiciliary Care Allowance – dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym dzieckiem.

Szczegółowe informacje o wymienionych świadczeniach rodzinnych oraz dane kontaktowe do instytucji, które decydują o ich przyznaniu, można znaleźć w naszym niezbędniku.

Możliwość ubiegania się przez Polaków o irlandzkie świadczenia rodzinne po powrocie do Polski zależy od przepisów regulujących, który kraj ma obowiązek wypłaty świadczeń w sytuacji, gdy prawo do nich nabywa się w więcej niż jednym kraju (ze względu na miejsce pracy, pobytu lub pobieranych świadczeń emerytalnych).  Priorytetem są następujące reguły:

  • prawa wynikające z wykonywania pracy lub samozatrudnienia,
  • prawa wynikające z faktu wypłaty świadczeń emerytalnych,
  • prawa wynikające z faktu pobytu (rezydencji).

Gdy jedno z rodziców pracuje w Irlandii i ma prawo do świadczeń rodzinnych z tego kraju, a jednocześnie drugi rodzic jest uprawniony do świadczeń w Polsce (ale tu nie pracuje), świadczenia wypłacane w Polsce zostają zawieszone do wysokości wypłacanej przez kraj osoby pracującej. W praktyce oznacza to, że w tym przypadku będą wypłacane tylko świadczenia irlandzkie.

Z kolei jeśli uprawnienia do świadczeń rodzinnych występują tylko w Irlandii, a rodzic pracujący w tym kraju nie złoży w tej sprawie wniosku, o świadczenia irlandzkie może wystąpić także drugi rodzic lub opiekun prawny dzieci (np. partner, były małżonek, krewny).

Jeśli jedno z rodziców pracuje w Irlandii, a drugie pracuje i przebywa z dziećmi w Polsce, wtedy świadczenia rodzinne będą wypłacane przez kraj, w którym przebywają dzieci, z tym że świadczenia polskie będą wypłacane w całości, a świadczenie irlandzkie zostanie zawieszone do wysokości świadczenia przysługującego w Polsce. W praktyce oznacza to, że z Irlandii dzieci będą otrzymywać różnicę pomiędzy świadczeniem irlandzkim a polskim.

Warto wiedzieć

Pamiętajmy, że niezależnie od decyzji o powrocie do Polski mamy obowiązek zgłaszać do Department of Employment Affairs and Social Protection (www.welfare.ie) każdą zmianę w naszej sytuacji rodzinnej lub zawodowej, np. utratę pracy, utratę prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit, aby nie narazić się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.