Back

Prawa pracownicze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Prawa pracownicze

Jeszcze podczas pobytu w Irlandii warto zwrócić uwagę, czy pracodawca dotrzymuje wobec nas zobowiązań nałożonych na niego przez przepisy, a w razie wątpliwości – podjąć ewentualne kroki w tej sprawie.

Najczęstszym problemem jest unikanie wypłaty wynagrodzenia bądź jego zaniżanie. Zdarza się także naruszanie przepisów regulujących czas pracy.

Od 1 lutego 2020 roku minimalna stawka wynagrodzenia wynosi 10,10 EUR za godzinę (stawka ta dotyczy „an experienced adult worker” czyli pracownika posiadającego 2 lata doświadczenia zawodowego zdobytego po 18 roku życia).

Niektóre sektory gospodarki (np. budownictwo) mają odrębną regulację sektorową regulującą minimalne wynagrodzenia budowlańców (w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i stażu pracy). Pełna lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne za godzinę jest dostępna na stronie internetowej www.workplacerelations.ie/en.

Informacje dodatkowe dotyczące praw pracowniczych w Irlandii są opisane na stronie: www.citizensinformation.ie.

Skargi w sprawie rzekomych naruszeń przepisów prawa pracy oraz równouprawnienia można składać do Komisji ds. stosunków w Miejscu Pracy. Elektroniczny serwis składania skarg jest dostępny tutaj. W zależności od charakteru skargi, może ona zostać skierowana do wyjaśnienia lub rozpoznania.

Przewodniki w języku polskim oraz wyjaśnienia dotyczące prawa pracy w Irlandii można znaleźć w tym miejscu

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.