Back

Okresy wypowiedzenia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Okresy wypowiedzenia

W przypadku rozwiązywania umów o pracę musimy pamiętać o obowiązujących w Irlandii okresach wypowiedzenia.

Okres ten jest szczegółowo opisany przez prawo i nie może być krótszy niż 1 tydzień. Długość okresu wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy:

  • 1 tydzień wypowiedzenia – okres pracy od 13 tygodni do 2 lat,
  • 2 tygodnie wypowiedzenia – okres pracy od 2 do 5 lat,
  • 4 tygodnie wypowiedzenia – okres pracy od 5 do 10 lat,
  • 6 tygodni wypowiedzenia – okres pracy od 10 do 15 lat,
  • 8 tygodni wypowiedzenia – okres pracy powyżej 15 lat.

Okres wypowiedzenia może być jednak dłuższy, jeżeli określono to w umowie.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.