Back

Odprawa

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Odprawa

Tracąc w Irlandii pracę z przyczyn zakładu pracy i pracodawcy (tzw. redukcji), możemy uzyskać prawo do odprawy.

Redukcja etatów ma miejsce wtedy, kiedy pozycja pracownika jest likwidowana i żadna inna osoba nie jest na jego miejsce zatrudniana.

Osobie, która została w ten sposób zwolniona przysługuje odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia brutto za każdy przepracowany rok do górnej granicy €600 za tydzień.

Dodatkowo pracownikowi wypłacana jest jedna tygodniówka, przy zachowaniu kwoty maksymalnej w wysokości €600.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.