Back

Niemcy: zasady wjazdu i tranzytu

15 czerwca 2020 r. władze niemieckie zakończyły tymczasowe kontrole graniczne na wszystkich granicach wewnętrznych. Powyższa decyzja spowodowała, że od 16 czerwca 2020 r. ustał co do zasady obowiązek posiadania ważnego powodu przy wjeździe do Niemiec z krajów UE, krajów strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii. Wyjątkiem była granica powietrzna z Hiszpanią, na której kontrole prowadzone były do 21 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Polska w Niemczech „Niemcy: zasady wjazdu i tranzytu”, 27.07.2020


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.