Wymiary Migracji - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

25 stycznia 2019 roku w Lublinie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: "Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji".

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi aspektami dotyczącymi polityki migracyjnej oraz jej wpływem na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wydarzenie będzie również okazją do omówienia m.in. historii migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej czy bezpieczeństwa, a także wyboru ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami. Uczestniczenie w wydarzeniu umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Uczestnicy mają również możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 9 stycznia 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-migracje.pl/

Źródło:

   Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL - Organizator konferencji