Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Back

Wróciliśmy niedawno z Anglii i jeszcze nie pracujemy oraz nie jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Czy to prawda, że nasze dziecko ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce w ramach NFZ?

Wróciliśmy niedawno z Anglii i jeszcze nie pracujemy oraz nie jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Pracy. Czy to prawda, że nasze dziecko ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce w ramach NFZ?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Dziecko posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terenie Polski ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) tylko wtedy gdy nie posiada prawa do świadczeń na koszt strony brytyjskiej albo rodzice nie zgłosili dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, jeśli sami uzyskali tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia w Polsce. Do czasu posiadania uprawnień do świadczeń na koszt strony brytyjskiej dziecko nie posiada prawa do świadczeń jako dziecko nieubezpieczone.

W przypadku dziecka nieubezpieczonego w żadnym kraju UE posiadającego obywatelstwo polskie i zamieszkującego na terenie Polski koszty świadczeń opieki zdrowotnej pokrywa budżet państwa.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.