Rodzina Rodzina

Back

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na uniwersytecie islandzkim. Czy Polska i Islandia mają umowę dotycząca uznawania wykształcenia?

Ukończyłem studia licencjackie i magisterskie na uniwersytecie islandzkim. Czy Polska i Islandia mają umowę dotycząca uznawania wyksztalcenia?  

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019 r.

Islandia i Polska nie posiadają podpisanej umowy dotyczącej uznawania wykształcenia. Natomiast nie ma obowiązku dodatkowego potwierdzania uzyskanych dyplomów poświadczających ukończone studia. Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, studia I i II stopnia ukończone w Islandii są traktowane równorzędnie z polskimi. W sytuacji, gdyby szkoła w której chciałby Pan kontynuować naukę lub przyszły pracodawca wymagali dodatkowego potwierdzenia, to wówczas należy zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wystawienie stosownej opinii.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.