Podatki Podatki

Back

Czy trzeba się rozliczyć z dochodów z Wielkiej Brytanii za 2005 i 2006 r. z polskim urzędem skarbowym (przed zmianą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), jeśli zamierzam wrócić do Polski?

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019 r. (A.G.)

Czy trzeba się rozliczyć z dochodów z Wielkiej Brytanii za 2005 i 2006 r. z polskim urzędem skarbowym (przed zmianą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), jeśli zamierzam wrócić do Polski?

Mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii od 2005 r. Nigdy nie rozliczyłam się w polskim urzędzie skarbowym za rok 2005 i 2006. W roku 2012 chciałabym wrócić do Polski. Czy coś mi grozi w związku z nierozliczeniem się za tamte lata, czy to juz się przedawniło? Nigdy za te 7 lat pracy w UK nie przedstawiałam w Polsce dochodów. Jestem też ciągle zameldowana w Polsce u mamy na mieszkaniu. Mam tu też konto bankowe, na które podczas urlopów wpłacałam pieniądze przywiezione z UK, ale nigdy nie osiągałam w tym czasie jakichkolwiek dochodów w Polsce.

Odpowiedź na pytanie wymaga ustalenia zakresu obowiązku podatkowego w Polsce. Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce podlegają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Osoby te podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast osoby, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski, tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. 

W latach 2005-2006 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierała definicji „miejsca zamieszkania”, a zatem obowiązywała definicja z art. 25 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Na podstawie podanych informacji  nie jest możliwa ocena czy w latach 2005-2006 podlegała Pani w Polsce ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem czy była Pani zobowiązana do rozliczania w Polsce dochodów z pracy za granicą. 

Jeżeli chciałaby Pani uzyskać wiążącą informację dotyczącą Pani obowiązku podatkowego w Polsce w latach 2005-2006 może się Pani zwrócić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. 

Jednocześnie należy wyjaśnić, że do końca 2006 r. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Wielką Brytanią przewidywała jako metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę odliczenia proporcjonalnego. Od 1 stycznia 2007 r., zgodnie z nową umową, obowiązuje metoda wyłączenia z progresją. Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce (podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Polsce) była zatem do końca 2006 r. zobowiązana do rozliczenia swoich dochodów z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii w Polsce, natomiast od 1 stycznia 2007 r. tylko w przypadku, gdy uzyskiwała inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi natomiast 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku. 

W przypadku wątpliwości co do wykładni przepisów podatkowych lub konieczności uzyskania interpretacji indywidualnej warto skontaktować się z Krajową Informacja Skarbową .


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.