Rodzina Rodzina

Back

Brexit - czy po zakończeniu okresu przejściowego zaszły jakieś zmiany dotyczące mienia przesiedleńczego?

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała uczestniczyć w unii celnej z Unią Europejską (UE), za wyjątkiem szczególnych rozwiązań dotyczących Irlandii Północnej, w której i w stosunku do której nadal będą obowiązywały unijne przepisy celne, m.in. aby uniknąć kontroli granicznych z Republiką Irlandii. W związku z tym formalności celne wymagane na mocy prawa Unii będą miały zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii.

W tym przypadku obowiązują przepisy dotyczące przywożenia mienia jak z krajów trzecich.

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.