Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Back

Wyjeżdżam na wakacje do Polski. Kto pokryje koszt leczenia?

Przebywam na urlopie macierzyńskim w Wielkiej Brytanii. Niedługo przyjeżdżam do Polski z moim dzieckiem, ale tylko na okres wakacji. Jak będzie wyglądało moje ubezpieczenie zdrowotne w kraju? Co w sytuacji nagłego wypadku? Czy moje ubezpieczenie w Anglii pokryje koszt leczenia w Polsce?

Jeżeli podczas pobytu w jednym z państw członkowskich ulegnie Pani wypadkowi lub nagle zachoruje, ma Pani prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Niezbędna jest karta EKUZ.

Należy pamiętać, że leczenie będzie odbywać się według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że będzie Pani podlegać przepisom dotyczącym finansowania świadczeń zdrowotnych, które obowiązują ubezpieczonych mieszkańców państwa członkowskiego, w którym czasowo Pani przebywa. W związku z tym będzie Pani mogła nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie ubezpieczonym w państwie czasowego pobytu.

Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo (na zasadzie współpłacenia) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w państwie Pani czasowego pobytu, poniesie także i Pani. Zasady korzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu w państwach członkowskich dotyczą także członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie posiada Pani Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a jest Pani ubezpieczona w Wielkiej Brytanii, pokrywa Pani koszty udzielonych świadczeń w Polsce z własnej kieszeni. Po powrocie do Wielkiej Brytanii z rachunkiem od świadczeniodawcy i dokumentacją, będzie mogła się Pani ubiegać o zwrot poniesionych kosztów od angielskiego ubezpieczyciela.

W przypadku leczenia planowanego zachodzi konieczność uzyskania zgody na dokumencie przenośnym S2, dla którego stosuje się oddzielne procedury.

EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach funkcjonujących w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w danym państwie członkowskim. Karta natomiast nie uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w gabinetach prywatnych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, chyba, że przedmiotowe placówki świadczą usługi w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w danym państwie.

Więcej informacji o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumencie przenośnym S1 oraz dokumencie przenośnym znajdzie Pani na stronie NFZ.
 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.