Formalności przed - USA Formalności przed - USA

Back

Pracowałem w USA a do uzyskania uprawnień emerytalnych w Polsce brakuje mi 1 roku składkowego. Co zrobić?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Pracowałem w Polsce przed wyjazdem do USA i do uzyskania uprawnień emerytalnych w Polsce brakuje mi jednego roku pracy (tak zwanego składkowego). Jakich formalności powinienem dokonać aby podjąć pracę i płacić składkę ubezpieczeniową umożliwiającą mi uzyskanie polskiej emerytury?

Polska i Stany Zjednoczone Ameryki od dnia 1 marca 2009 roku są związane umową o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowa ta m.in. umożliwia sumowanie okresów ubezpieczenia w obu państwach. W przypadku gdy zgodnie z polskim lub amerykańskim ustawodawstwem okresy ubezpieczenia w danym państwie nie są wystarczające do przyznania emerytury lub renty, a pozostałe warunki są spełnione, po uwzględnieniu okresu ubezpieczenia w drugim państwie (w tym przypadku w USA) istnieje możliwość przyznania świadczenia częściowego, proporcjonalnego do okresów przebytych w danym państwie. Tak więc, jeśli w Pana przypadku nie został spełniony jedynie warunek długości okresu ubezpieczenia w Polsce, może Pan wystąpić o emeryturę częściową, z zastosowaniem postanowień tej Umowy.

W Polsce instytucją wyznaczoną do realizacji świadczeń z ubezpieczeń społecznych na podstawie w/w umowy, gdzie osoby zainteresowane mogą zwracać się w sprawach indywidualnych, jest:

I Oddział ZUS w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
01-917 Warszawa

oraz

Centrala ZUS w Departamencie Rent Zagranicznych

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

e-mail: drz@zus.pl


Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT): (22) 560 16 00 - koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.


Szczegółowe informacje w sprawie świadczeń na podstawie umowy można też znaleźć na stronie internetowej ZUS-u.


Ponadto informujemy, że zgodnie z polskimi przepisami  otrzymywanie emerytury z zagranicy nie ma wpływu na wysokość polskiej emerytury. Jeśli chodzi o przepisy amerykańskie, odpowiednie wyjaśnienia uzyska Pan w Social Security Administration.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.