Rodzina Rodzina

Back

Moje dziecko zostało urodzone w Austrii, chcę aby miało polskie obywatelstwo (ja mam) - gdzie mam się udać i co zrobić, aby córka otrzymała polskie obywatelstwo?

Moje dziecko zostało urodzone w Austrii ,chcę aby miało polskie obywatelstwo (ja mam)- gdzie mam się udać i co zrobić, aby córka otrzymała polskie obywatelstwo?  

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Dziecko nabywa - z mocy prawa - obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie. Nie ma znaczenia to gdzie dziecko się urodziło - w Polsce czy za granicą.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.