Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Back

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc transferować zasiłek dla bezrobotnych?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc transferować zasiłek dla bezrobotnych?

Zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej o świadczenie z tytułu utraty pracy należy ubiegać się w kraju swojego ostatniego zatrudnienia. Jeżeli prawo do zasiłku zostanie przyznane, można starać się o jego transfer do Polski.

Aby tego dokonać należy:

  • być uprawnionym do zasiłku w państwie swojego ostatniego zatrudnienia,
  • być zarejestrowanym w tamtejszych służbach zatrudnienia przez co najmniej 4 tygodnie, 
  • uzyskać odpowiedni dokument PD U2 dla osób wracających z krajów Unii Europejskiej.

Po przyjeździe do Polski należy w ciągu 7 dni zarejestrować się w PUP jako poszukujący pracy i przedłożyć w/w dokument w powiatowym urzędzie pracy i wojewódzkim urzędzie . Transfer zasiłku zasadniczo możliwy jest przez okres 3 miesięcy, lecz istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy. Więcej informacji na temat ubiegania się o zasiłek dla osób bezrobotnych i jego transferze do Polski znajduje się w Powrotniku pod adresem:

powroty.gov.pl/Transfer-swiadczen-spolecznych-z-zagranicy-5392


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.