Rodzina Rodzina

Back

Jakie obywatelstwo posiada nasze dziecko urodzone za granicą?

Kilka lat temu przeprowadziłam się do Irlandii. Tam wyszłam za mąż za Amerykanina. Mamy rocznego synka. Nie zrobiłam do tej pory nic w Polsce, żeby syn otrzymał polskie obywatelstwo, a chcemy przeprowadzić się do Polski. Jakie obywatelstwo ma nasz syn?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą zależy od:

  • obywatelstwa jego rodziców oraz
  • prawa obowiązującego w kraju, w którym się ono urodziło.

Jeżeli co najmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, dziecko nabywa polskie obywatelstwo bez względu na miejsce urodzenia. W takim przypadku rodzice powinni w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka złożyć wspólne oświadczenie przed właściwym organem – konsulem (dla osób zamieszkałych za granicą) lub starostą (dla osób zamieszkałych w Polsce).

Państwo takiego oświadczenia nie składali, ale istnieje jeszcze możliwość zarejestrowania syna w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce Pani ostatniego zamieszkania w Polsce. Dopełnienie tej formalności będzie potwierdzeniem obywatelstwa syna.

Rejestracja dziecka polega na wpisaniu jego zagranicznego aktu urodzenia lub odtworzeniu takiego aktu (w przypadku niemożności uzyskania zagranicznego odpisu aktu urodzenia) bądź też zarejestrowaniu urodzenia, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą.

Akt urodzenia może Pani zarejestrować osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny lub innej osoby, którą Pani do tego upoważni. W rejestracji aktu urodzenia może również pośredniczyć konsulat, w obecności konsula wystarczy napisać upoważnienie wyznaczając odpowiednią osobę do zarejestrowania aktu urodzenia. W upoważnieniu powinny znaleźć się dane osobowe pełnomocnika (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i numer dowodu osobistego).

W przypadku rejestracji bezpośrednio w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego czas oczekiwania na wydanie polskiego odpisu aktu urodzenia jest znacznie krótszy niż w konsulacie, a koszty postępowania niższe.

Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Dzieci.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.