Formalności przed - USA Formalności przed - USA

Back

Czy osoba otrzymująca emeryturę z amerykańskiego państwowego systemu emerytalnego może otrzymać po powrocie do Polski legitymację emeryta?

Czy osoba otrzymująca emeryturę z amerykańskiego państwowego systemu emerytalnego może otrzymać po powrocie do Polski legitymację emeryta?

W myśl postanowień § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru  legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. Nr 203, poz. 2082, z późn.zm.), imienna legitymacja emeryta-rencisty wydawana jest przez terenowe jednostki organizacyjne ZUS osobom, które uzyskały prawo do polskiej emerytury lub renty  z ubezpieczeń społecznych, a także osobom, które uzyskały uprawnienia do renty socjalnej, renty z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, renty przyznanej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych lub na podstawie ustawy o kombatantach  oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

W świetle ww. przepisów brak jest podstaw do wystawienia takiej legitymacji osobie uprawnionej wyłącznie do zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących na podstawie ustawodawstwa innego państwa, bowiem przewidziany w ww. przepisach status emeryta-rencisty ZUS nie dotyczy osób uprawnionych do świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym z instytucji zagranicznych.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.