Rodzina Rodzina

Back

Czy mogę wyrobić dzieciom polskie paszporty, jeśli mają tylko obywatelstwo tunezyjskie?

Czy mogę wyrobić dzieciom polskie paszporty, jeśli mają tylko obywatelstwo tunezyjskie?  

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą zależy od obywatelstwa jego rodziców oraz od prawa obowiązującego w kraju, w którym się ono urodziło. Ustalenie, czy Pani dzieci mają obywatelstwo polskie będzie jednocześnie odpowiedzią na pytanie, czy może im Pani wyrobić polskie paszporty.

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie (niezależnie od miejsca urodzenia), jeżeli co najmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka. W przypadku gdy jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem obcego państwa, rodzice mogą wybrać dla swojego dziecka obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców.

Może to nastąpić, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo. Ponieważ nie precyzuje Pani, jak w przypadku Państwa rodziny to wyglądało, proszę przeanalizować tę kwestię pod kątem wymienionych kryteriów.

Wyboru dla dziecka obywatelstwa obcego, które posiada jedno z rodziców, rodzice mogą dokonać w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. W tym celu powinni złożyć wspólne oświadczenie przed właściwym organem. Jest nim konsul (dla osób zamieszkałych za granicą) lub wojewoda (dla osób zamieszkałych w Polsce). Nabycie przez dziecko urodzone za granicą obywatelstwa państwa, w którym się urodziło, podlega prawu wewnętrznemu tego państwa.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.