Rozwiązanie umowy najmu

Jakie są zasady rozwiązywania umów najmu w Irlandii?

Dokumenty i roszczenia

Obowiązujące rodzaje umów i sposoby dochodzenia roszczeń w sytuacjach spornych.

Różnice między Jobseeker's Benefit a Jobseeker's Allowance

Który z zasiłków można transferować do Polski, kiedy można się o niego ubiegać?

"Wróć z POWERem!” - projekt dla osób przed 30. rokiem życia, które wróciły lub zamierzają wrócić z zagranicy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest pomoc w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa...

„Wróć z POWERem!” - inicjatywa dla osób przed 30-tką, które wróciły lub zamierzają wrócić z zagranicy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest pomoc w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa...

WZP.png

Obrazek

samolot-mapa-Polska.jpg

Obrazek

„Miałam plan na powrót, ale nie był on bardzo szczegółowy” [WYWIAD]

Wyjechała na 6-miesięczny wolontariat, wahała się czy na emigracji nie zostać dłużej, ostatecznie podjęła decyzję o powrocie zaraz po zakończeniu projektu. Nam Joanna Kaczyńska opowiada o tym,...

Historia pewnego powrotu [WYWIAD]

Nie planował powrotu, życie niejako podjęło decyzję za niego. Mimo to jest zadowolony z podjętej decyzji, odniósł w Polsce sukces – chociaż po drodze nie zawsze było łatwo – zaznacza Jakub Kępiński...

Z powrotem w Polsce [WYWIAD]

Na emigracji spędziła dwie dekady. Pragnienie, by jej córka wychowywała się w Polsce sprawiło, że zdecydowała się na powrót. Nam Agata Szałańska opowiada o powrocie - swoim i dziecka, i o tym, jak...

Zasiłek dla pracowników przygranicznych i powracających do kraju

Wyjątkowe rozwiązania w przyznawaniu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.

Ogólne zasady przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych na podstawie sumowania okresów ubezpieczenia i zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

V Europejska Konferencja Metodyczna on-line

Europejska Konferencja Metodyczna przeznaczona dla nauczycieli polonijnych uczących w krajach europejskich.

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

Czy zasiłek chorobowy z Irlandii można pobierać podczas transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski? Czy zasiłek macierzyński można transferować?

Świadczenia rodzinne

Jakiego rodzaju świadczenia rodzinne można transferować po powrocie do Polski?

Emerytury

Jakie są możliwości łączenia emerytur irlandzkich z uprawnieniami emerytalnymi w Polsce?

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski

Na jaki okres i w jakich okolicznościach można transferować Jobseeker's Benefit?

Formularz U1 (dawniej E 301)

Gdzie złożyć wniosek o wydanie formularza?

Formularz E 104

Gdzie wystąpić o wydanie formularza E 104?

Rejestracja w urzędzie pracy

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.