Powrót

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Osoby, które wybierają się do Polski z Irlandii na krótki czas i nie tracą statusu rezydenta w Irlandii, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (European Health Insurance Card – EHIC), która potwierdza prawo do korzystania na koszt Health Service Executive – HSE (odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia) z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

W Irlandii uprawnienie do otrzymania karty przysługuje osobom, które spełniają warunek rezydencji na terenie państwa irlandzkiego na potrzeby świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienia do opieki zdrowotnej przysługują rezydentom, to jest osobom, które przez co najmniej rok żyły na terenie Irlandii i mają zamiar pozostać, lub osobom, które mają zamiar pozostania i życia na terenie Irlandii przez co najmniej rok.

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Warunki korzystania z Karty EHIC

  • Karta jest wydawana z założeniem, że osoba o nią się ubiegająca spełnia kryterium rezydencji na potrzeby świadczeń zdrowotnych w Irlandii.
  • Karta może być używana tylko przez osobę, której została wydana. Karta potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego.
  • Świadczenia te muszą być konieczne ze względu na stan zdrowia w czasie pobytu w innym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę stan zdrowia i przewidywany okres pobytu.
  • Karta nie daje uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeżeli celem podróży jest uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  • W sytuacji, gdy osoba, której Karta EHIC została wydana, przestaje być rezydentem Irlandii (wg powyższej definicji) przed datą upływu ważności karty, karta powinna zostać zwrócona do lokalnego ośrodka zdrowia (local Health Board).

 

Karta wydana w Irlandii nie daje, co do zasady, prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w następujących sytuacjach:

  • wyjazd do Polski tylko w celu uzyskania opieki zdrowotnej (np. w celu odbycia porodu),
  • powrotu na stałe do Polski.

Warto wiedzieć

Wyjazd na stałe do Polski oznacza, iż utraciło się kryterium rezydencji w Irlandii, co z kolei skutkuje utratą ważności karty i rodzi obowiązek jej zwrotu do lokalnego ośrodka zdrowia.

Polacy powracający do Polski tracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w oparciu o posiadaną Kartę EHIC dopiero z chwilą uznania ich za opuszczających Irlandię na stałe. Data ważności karty (nawet odległa) nie ma znaczenia, gdyż – zgodnie z warunkami jej wydania – utrata kryterium rezydencji oznacza obowiązek jej niezwłocznego zwrotu organowi wydającemu.

Jeżeli osoba pozostaje uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt Irlandii i przenosi miejsce stałego pobytu do Polski, powinna zaopatrzyć się w dokument S1, który należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ.

Warto wiedzieć

Polacy wracający do Polski w celu poszukiwania pracy, a więc 3-miesięcznego zasiłku, nie tracą kryterium rezydencji. Utracą je dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku transferowanego z Irlandii.

Więcej informacji o Karcie EHIC wydawanej przez państwo irlandzkie oraz adresy, pod którymi można się ubiegać o kartę, publikuje na stronie internetowej w języku angielskim Health Service Executive.
O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego piszemy także w naszym Powrotniku.

Aktualizacja: Narodowy Fundusz Zdowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.