Powrót

Rejestracja wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

13 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. Obywatele polscy przebywający w Portugalii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie, "Rejestracja wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP", 17.09.2019