Powrót

Cztery lata e-udogodnień

E-wnioski o 500+ i Dobry start, elektroniczna Karta Dużej Rodziny, e-zwolnienia – nowe rozwiązania informatyczne wprowadzone przez MRPiPS to ułatwienia w codziennym życiu polskich rodzin.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Cztery lata e-udogodnień”, 16.09.2019