Powrót

Zabytek

1. Przewóz zabytków
Poszczególne państwa chronią swoje dziedzictwo kulturowe, dlatego przewóz zabytków jest ograniczany przepisami prawa. Do przewozu zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

2. Dopuszczenie do ruchu pojazdu z zagranicy
W Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi pod warunkiem spełnienia wymogów, określonych w przepisach celnych, podatkowych oraz w prawie o ruchu drogowym.