Powrót

Wypadek przy pracy

1. Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Renty wypadkowe przyznawane są przez instytucję tego państwa, którego ustawodawstwu podlegamy w chwili wypadku lub w czasie wykonywania pracy, w której wyniku powstała choroba zawodowa.