Zdrowie Zdrowie

Powrót

W jakim celu wystawiany jest dokument prznośny S2 (dawny formularz E 112)?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Formularz E112/ Dokument S2 jest indywidualną zgodą instytucji właściwej na pokrycie kosztów leczenia ściśle określonego świadczenia medycznego, czyli leczenia planowego w innym państwie członkowskim. Leczenie planowe wymaga zgody właściwej instytucji państwa w której dany obywatel jest ubezpieczony na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia.

Formularz E112/ Dokument S2

  • nie podlega rejestracji w NFZ,
  • uprawnia do świadczeń planowych wskazanych przez instytucję właściwą uprawnionego – na formularzu mogą być wymienione np. świadczeniodawca, jednostka chorobowa, rodzaj świadczeń lub może być wybrany pełen zakres świadczeń,
  • uprawniony przedstawia S2 lub E112 bezpośrednio świadczeniodawcy,
  • w przypadku posiadania przez uprawnionego EKUZ/Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, oraz formularza E112/dokumentu przenośnego S2 świadczenie należy rozliczyć na podstawie formularza E112/dokumentu przenośnego S2 jeśli świadczenie mieści się w zakresie świadczeń na jaki został wydany,
  • osoba korzystająca w Polsce z zaplanowanych zabiegów nie posiadając formularza E 112/ Dokumentu S2, jest traktowana jako pacjent prywatny, a zatem jest zobowiązana do pokrycia pełnych kosztów leczenia.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży właściwą stronę zagraniczną kosztami leczenia. 

Ze względu na zbliżający się poród, uzyskałam w Wielkiej Brytanii dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112). Problem w tym, że pracownicy oddziału NFZ w moim rodzinnym mieście nie potrafią mi udzielić informacji co dalej. Datę porodu mam wyznaczoną na za 2 tygodnie, a w szpitalu nikt nie wie, komu powinnam przedstawić ten formularz.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.