Powrót

W jaki sposób trzeba potwierdzić staż pracy w USA po powrocie do Polski?

W jaki sposób trzeba potwierdzić staż pracy w USA po powrocie do Polski?

W dniu 1.03.2009 r. weszła w życie polsko-amerykańska umowa  o zabezpieczeniu społecznym.
W świetle postanowień ww. umowy pracownik, który przebył okresy zatrudnienia w USA, ubiegający się o świadczenia emerytalno-rentowe z tytułu tych okresów, do wniosku o świadczenia - składanego w instytucji  ubezpieczeniowej państwa miejsca zamieszkania - (np. w ZUS) zobowiązany jest dołączyć formularz pomocniczy do podania oświadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczenia społecznego, w którym wskazać należy dane osobowe ubezpieczonego i jego numer ubezpieczenia społecznego w USA.  Na wniosku i ww. formularza ZUS sporządzi i prześle do amerykańskiej instytucji ubezpieczeniowej wniosek o świadczenie z amerykańskiego systemu.

Na podstawie tych dokumentów amerykańska instytucja ubezpieczeniowa wyda decyzję w sprawie tego świadczenia, a także prześle do ZUS formularz potwierdzający wymiar okresów ubezpieczenia w USA, który jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie podstawą do uwzględnienia przez ZUS okresów ubezpieczenia w USA przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych.

W świetle postanowień ww. umowy i polskiego ustawodawstwa w przypadku osoby,która nie ubiega się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe (np. dlatego, że nie osiągnęła jeszcze wymaganego w Polsce wieku emerytalnego) nie zachodzi natomiast potrzeba potwierdzania stażu pracy w USA niezwłocznie po powrocie do Polski.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.