Powrót

Spółka europejska

1. Przeniesienie firmy zagranicznej do Polski
Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski może polegać jedynie na zawiązaniu nowej spółki w Polsce, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Wyjątkiem jest spółka europejska.