Powrót

Sąd rodzinny

1. Sądowe pozwolenie na wydanie paszportu dla dziecka
Jeśli jeden z rodziców nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu, należy zwrócić się do sądu rodzinnego w celu uzyskania takiej zgody. Wniosek w tej sprawie składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich.

2. Paszport
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie. W Polsce występuje się o paszport do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za granicą - do konsulatu RP właściwego ze względu na miejsce pobytu.