1. Władza rodzicielska
Orzeczenia wydane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej są uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Istnieje możliwość wniesienia odwołania od decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej.

2. Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych
Wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie. Dopóki to nie nastąpi, dopóty na terytorium Polski wyrok rozwodowy nie jest ważny, a byli małżonkowie są tak traktowani, jakby nadal byli małżeństwem.

3. Alimenty od rodzica przebywającego za granicą
Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, nawet jeśli przebywają oni za granicą. Sposób oraz miejsce dochodzenia roszczeń alimentacyjnych zależy od kraju pobytu dłużnika i osoby uprawnionej do alimentów.