Powrót

Rozwód

1. Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych
Wyroki sądów zagranicznych w sprawach cywilnych wymagają uznania przez sądy polskie. Dopóki to nie nastąpi, dopóty na terytorium Polski wyrok rozwodowy nie jest ważny, a byli małżonkowie są tak traktowani, jakby nadal byli małżeństwem.

2. Rejestracja rozwodu przeprowadzonego za granicą
Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa.