Powrót

Renta wypadkowa

1. Renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Renty wypadkowe przyznawane są przez instytucję tego państwa, którego ustawodawstwu podlegamy w chwili wypadku lub w czasie wykonywania pracy, w której wyniku powstała choroba zawodowa.

2. Ulgi i zwolnienia podatkowe
Rozliczając się z podatków w Polsce, automatycznie uzyskujemy prawo do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych obowiązujących w naszym kraju.