Powrót

Rejestracja samochodu

1. Procedura rejestracji
Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

2. Dopuszczenie do ruchu pojazdu z zagranicy
W Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi pod warunkiem spełnienia wymogów, określonych w przepisach celnych, podatkowych oraz w prawie o ruchu drogowym.