Powrót

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)

1. Przewóz roślin
Jeśli rośliny przywożone są z kraju trzeciego z zamiarem pozostawienia ich na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz roślin w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.