P60 to dokument rozliczenia podatkowego danego roku podatkowego i wystawiany jest w Wielkiej Brytanii przez pracodawcę. Zawiera on informacje o zarobkach i zapłaconych podatkach.

1. Rejestracja w urzędzie pracy
Osobom poszukującym pracy, polskie Publiczne Służby Zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak aby w pełni móc z niej skorzystać trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.