P45 to dokument wystawiany w Wielkiej Brytanii przez pracodawcę i informujący o całkowitej kwocie otrzymanych wynagrodzeń i całkowitej kwocie zapłaconego podatku.

1. Rejestracja w urzędzie pracy
Osobom poszukującym pracy, polskie Publiczne Służby Zatrudnienia mają do zaoferowania szeroką ofertę pomocy w postaci usług rynku pracy oraz świadczeń finansowych. Jednak aby w pełni móc z niej skorzystać trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy uzyskując w ten sposób status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.