Powrót

Opieka zdrowotna

1. Nagłe wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w sytuacji nagłego zachorowania, wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia może zwrócić się w Polsce o pomoc do każdej placówki opieki medycznej, która posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.

3. Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przysługuje w placówkach medycznych posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, nieubezpieczonym spełniającym określone kryteria lub posiadającym prawo do świadczeń w krajach UE/EFTA.